Perttelin keskiaikainen harmaakivikirkko sijaitse Kaivolan taajaman laidalla Uskelanjoen kulttuurimaisemassa. Kirkko on rakennettu 1400-luvulla, kellotapuli valmistui 1730. Tapulia on myöhemmin korotettu ja tulipalossa tuhoutunut yläosa rakennettiin uudelleen 1889.Lisätietoja löytyy mm. Salon seurakunnan sivuilta.

Made in RapidWeaver